حسابدار پشت لپ تاپ

سامانه حقوق و دستمزد

نگاهی به محصول

حسابدار پشت لپ تاپ

سامانه حقوق دستمزد در هر سازمان از اجزای مهم پیاده سازی یک سامانه جامع منابع انسانی حرفه ای بوده و ابزار اصلی برای محاسبه و جبران خدمت کارکنان به شمار میرود.به دنبال گستردگی و تنوع فعالیت در سازمان ها، لزوم تدوین و تعریف انواع روش های مختلف محاسبه حقوق ضرورت پیدا کرده است. برای پوشش دادن به نیازهای مطرح شده در این حوزه، انواع روش های استخدامی به وجود آمده است(رسمی، پیمانی، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت، روزمزد، مشاوره ا ی، کارگری و...) به همین دلیل، استفاده از ابزار مناسب در جهت پوشش دادن تنوع روش های استخدامی، سرعت در انجام محاسبات، انجام محاسبه حقوق به صورت دقیق و صحیح و نیز تحویل انواع گزارش ها و فایل های خروجی ها به سازمان های ذیربط، از دغدغه های اساسی کارشناسان و مدیران واحــدهای حــقوق و دســتمزد می باشد. سامانه حقوق و دستمزد استورم به این نیازها به صورت کامل و جامع پاسخ داده است.

همین حالا یک تجربه رایگان را با استورم شروع کنید