قیمت ها و تعرفه ها

هـمـین حـالـا انـتـخـاب کـنـیـد

30 روزه

90 روزه

180 روزه

270 روزه

365 روزه

پکیج ویژه نسیم

1,800,000 ریال
5,400,000 ریال
10,800,000 ریال
16,200,000 ریال
21,600,000 ریال

پکیج ویژه طوفان

2,254,500 ریال
6,763,500 ریال
13,527,000 ریال
20,290,500 ریال
27,054,000 ریال

پکیج ویژه تندر

3,000,000 ریال
9,000,000 ریال
18,000,000 ریال
27,000,000 ریال
36,000,000 ریال

سرور اختصاصی

-
-
-
-

جهت خرید لطفا تماس بگیرید

برای خرید هر کدام از محصولاتی که مشاهده نمودید، در قدم اول باید وارد سامانه استورم بشوید و از بخش خرید نرم افزار اقدام نمایید.

همین حالا یک تجربه رایگان را با استورم شروع کنید