پکیج آزمایشی

پکیج آزمایشی

ایـن پـکـیـج شـامـل

زیر سیستم گزارشات

زیر سیستم گزارشات

جزئیات محصول
زیر سیستم خرید

زیر سیستم خرید

جزئیات محصول
زیر سیستم فروش

زیر سیستم فروش

جزئیات محصول
زیر سیستم خزانه داری

زیر سیستم خزانه داری

جزئیات محصول
زیر سیستم سفارش کار

زیر سیستم سفارش کار

جزئیات محصول
زیر سیستم انبارداری

زیر سیستم انبارداری

جزئیات محصول

این پکیج شامل :

 • زیر سیستم گزارشات
  زیر سیستم گزارشات
 • زیر سیستم خرید
  زیر سیستم خرید
 • زیر سیستم فروش
  زیر سیستم فروش
 • زیر سیستم خزانه داری
  زیر سیستم خزانه داری
 • زیر سیستم سفارش کار
  زیر سیستم سفارش کار
 • زیر سیستم انبارداری
  زیر سیستم انبارداری

قیمت نهایی قابل پرداخت :

0 ریال

در صورتی که قصد خرید این پکیج را دارید وارد سامانه استورم شده و سپس از بخش خرید نرم افزار اقدام نمایید.