حسابدار پشت لپ تاپ

سامانه سفارش کار

نگاهی به محصول

حسابدار پشت لپ تاپ

توسعه محصول فرایندی ست که با تحلیل نیازهای مشتریان و بازار آغاز و سپس با طرح یک نقشه راه ادامه پیدا کرده و در نهایت به خلق محصول یا خدمتی می پردازد که نیازی را از مصرف کننده برطرف می کند. سامانه سفارش کار استورم برای دیجیتالی کردن این فرایند و هموار کردن مسیر تولید برای سازمان ها طراحی شده است. هدف نهایی سامانه سفارش کار استورم، در اختیار گذاشتن ابزارهای مناسب برای پیاده سازی تولید ناب با حذف ضایعات و گلوگاه ها و نیز بهبود روابط و فرایندها در کسب وکارهای تولیدی است. سامانه سفارش کار استورم تمام فرایند تولید یک محصول از تهیه فرمول ساخت و چینش مراحل تولید تا تعریف مراکز کاری و اختصاص واحدهای تولیدی و امکان تعریف نمودارهای فرایند عملیات فراهم کرده است. این سامانه با صدور دستور تولید تکی یا گروهی برای یک یا چند مرکز کاری و امکان ثبت تعداد محصول تولید شده در هر مرکز و محاسبه مواد و ابزار مصرفی آن با حساب های متصل، تمام پیش نیازهای لازم برای کنترل تولید، کنترل انحرافات و در نهایت دستیابی به بهای تمام شده را با کم ترین خطا امکان پذیر ساخته است.

همین حالا یک تجربه رایگان را با استورم شروع کنید